Tiden

Levevilkår og historiske begivenheder

Da jeg begyndte at forske i mine slægt, havde jeg primært fokus på, at få indsamlet data (fødsel, død, sted) på så mange aner som muligt. Jo flere personer jo bedre.

Efterhånden som jeg har fået gravet mig længere og længere tilbage i slægten begynder nysgerrigheden at melde sig. Hvad var kendetegnet for den tid de levede? Hvordan har deres tilværelse været? Hvordan og under hvilke forhold klarede de sig?

Beskrivelserne herunder kan forhåbetlig hjælpe til med at få indblik i tiden.

Danmark i midten af 1600-tallet

Perioden op til midten af 1600-tallet var en tid med store forandringer i Danmark, som i den grad prægede landbefolkningens dagligdag.

Befolkningsvæksten i Danmark

Før 1800 var det livsfarligt overhovedet at blive født. Senere var bedre ernæring, større hygiejne og mindre brændevin med til at forøge antallet af danskere.

Vigtige årstal og begivenheder

Visse begivenheder har større indflydelse på samtiden end andre.
Jeg har udvalgt nogle af de vigtigste for perioden 1600 til 1950.