Forskning

Hjælp til at komme videre med din egen forskning i slægten.

Der findes rigtig mange link-samlinger på nettet til kilder, værktøjer, arkiver mv. i relation til slægtsforskning. De mest omfattende finder du hos:

Der er altså ikke noget formål med, at jeg udarbejder en tilsvarende liste af links.

Fora og foreninger

Jeg har dog samlet en lille oversigt over de genealogiske fora og foreninger, som har hjulpet mig, hvis min forskning er gået i hårdknude.

"Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog har gemt et gran af slægtens ve og våde,
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, og løfte mig en flig af livets gåde."
Jeppe Aakjær, 1916

Bøger og leksika

Via sin slægtsforskning får man lige så langsomt samlet sig nogle hyldemeter med bøger og leksika, som fx kan være med til at putte kød på historien om ens slægt og dennes samtid.

Jeg har også samlet lidt litteratur, som jeg da gerne vil slå op i, hvis du har et behov. Jeg kan hjælpe med følgende:

 • Silkeborg Lens Jordebog 1586
  Udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie
  Ved Poul Rasmussen under tilsyn af Knud Prange
  Dansk videnskabs forlag, København 1964
 • Personalhistorisk tidsskrift 2011:2
  Udgivet af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie
 • Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver
  Udgivet af Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 2000
  Ved Bente S. Vestergaard
 • Danske efternavne - Popularitet, Betydning, Oprindelse
  Udgivet af Det Ny Lademann, København, 1984, 1991
  Ved Georg Søndergaard
 • Gamle navne - Spredte iagttagelser og overvejelser
  Udgivet af Det filologisk-historiske samfund, 1937
  Ved Marius Kristensen
 • Raunkjærs Konversations Leksikon
  Det Danske Forlag, København 1948