Vigtige årstal og begivenheder

Visse begivenheder har større indflydelse på befolkningen og deres samtid end andre. Jeg har udvalgt nogle af de vigtigste for perioden 1600 til 1950.

 • 1625-29 Christian 4. drager egenmægtigt Danmark ind i trediveårskrigen på protestantisk side
 • 1627-29 Jylland besat af tyske, kejserlige (katolske) tropper
 • 1645 Brømsebrofreden indleder Sveriges dominans over Danmark
 • 1660 Skånelandene tabes ved Freden i København . Arvekongedømmet bliver indført
 • 1662 Enevælden gennemføres ved administrative reformer
 • 1665 Kongeloven - enevældens juridiske grundlag
 • 1683 Christian 5.s Danske Lov
 • 1688 Christian 5.s matrikel
 • 1720 Frederiksborgfreden efter Store Nordiske Krig lægger Slesvig direkte under kronen
 • 1728 Københavns brand
 • 1733 Stavnsbåndet indføres
 • 1755 Kolonikrig mellem England og Frankrig - begyndelsen på den florissante periode
 • 1769 Den første folketælling i Danmark
 • 1776 Lov om indfødsret
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves
 • 1801 Slaget på Reden
 • 1807 Københavns bombardement og tabet af flåden til England. Danmark på Napoleons side
 • 1813 Statsbankerotten
 • 1814 Freden i Kiel - Norge bliver svensk
 • 1818 Oprettelse af nationalbanken
 • 1835 De rådgivende stænderforsamlinger
 • 1837 Begyndende liberalisme - lov om købstædernes selvstyre
 • 1848 Enevælden afskaffes. 1. slesvigske krig
 • 1849 Grundloven af 5. juni
 • 1855 Fællesforfatning for helstaten (Danmark, Slesvig og Holsten)
 • 1857 Liberalisme - lov om næringsfrihed
 • 1864 2. slesvigske krig - Danmark taber Lauenborg, Holsten og Slesvig
 • 1866 Den "reviderede" grundlov
 • 1870 Oprettelse af Det forenede Venstre
 • 1871 Den internationale arbejderforening for Danmark (senere: Socialdemokratiet) oprettes
 • 1877-1894 Provisorietiden
 • 1898 De samvirkende fagforbund (senere LO) grundlægges
 • 1899 Storlockouten afsluttes med septemberforliget - grundlæggende overenskomstaftale
 • 1901 Systemskiftet - parlamentarisk demokrati i Danmark
 • 1905 Det Radikale Venstre dannes ved splittelse af Venstre
 • 1908 Valgret for kvinder og tyende til kommunalforsamlingerne
 • 1914-18 Danmark er neutralt under 1. verdenskrig
 • 1915 Kvinder og tyende får valgret til Folketinget. Det Konservative Folkeparti oprettet
 • 1917 De Vestindiske Øer sælges til USA
 • 1920 Folkeafstemning i Nordslesvig og genforeningen af Danmark og Sønderjylland
 • 1930 Den økonomiske verdenskrise begynder
 • 1933 Kanslergadeforliget betyder indførelse af en socialreform
 • 1940 Danmark besættes af tyske tropper den 9. april
 • 1941 Danske kommunister fængsles ved Tysklands angreb på Sovjetunionen
 • 1943 Augustoprøret med strejker og uroligheder i mange jyske byer - samarbejdspolitikken ophører. Frihedsrådet oprettes
 • 1944 Island bliver en selvstændig republik. Politiet afvæbnes og interneres i tyske kz-lejre den 19. september
 • 1945 Danmark befries af engelske tropper med virkning fra den 5. maj. Bornholm holdes fortsat besat og bliver befriet af russiske styrker efter bombardementer. Medlemskab af FN
 • 1946 De russiske tropper forlader Bornholm
 • 1949 Danmark indtræder i NATO