Forside

Velkommen til min slægtskrønike.

Interessen for at kende sin oprindelse - sin slægt - har i de senere år udviklet sig til at omfatte et betydelig udsnit af befolkningen. Dette skyldes, tror jeg, at mange har indset betydningen af at kende sine rødder, at vide hvordan ens stamfædres og stammødres tilværelse har været, hvad de beskæftigede sig med, og hvordan og under hvilke forhold de klarede sig.

Slægtsforskning er for alle, fordi alle mennesker og slægter har en historie. At finde den er et stykke detektivarbejde, hvor du brik for brik samler puslespillet til et nuanceret billede af din slægt. Du finder rige og fattige, bønder og borgere, ugifte mødre og fine adelsfrøkener - og de var alle en del af det samfund, de levede i, både lokalt og på landsplan.

Men du må være forberedt på overraskelser. Måske var tipoldefar hestetyv eller sørøver, måske fødte oldemor i dølgsmål et barn som hun kvalte. Måske endte oldemor og oldefar på fattiggården. Det er samfundets top og bund, de rige og kendte og de fattige og forbryderne, som har sat de dybeste spor i kilderne.

Historien om almindelige mennesker der levede et jævnt og muntert, virksomt liv er vanskeligere at finde. Men intet er umuligt...

Jeg begyndte at forske i mine aner i sommeren 2002.

Min slægt har sine rødder solidt plantet i den jyske muld, og stammer primært fra Randers, Viborg og Aalborg Amt. Udover de almindelige patronymer -sen og -datter indeholder mine aner også slægtsnavne som fx Aagaard, Bach, Baltser (eller Baltzar), Bruus, Godske, Hold, Molboe, Præst, Rygaard og Rytter.

På min mors side er der dog en afstikker til Obermeiser ved Kassel i Tyskland, hvor jeg støder på slægtsnavne som fx Autze, Brasse, Finis, Heere, Hold, Kepper, Nolte, Thiele med flere.

God fornøjelse her på siderne.

Keld Lundberg

Indhold

Slægtstavler

Ane- og efterslægtstavler over min slægt.

Personalia

Personskildinger og slægtshistorier, som giver kød på slægten.

Album

Fotografier, billeder, dokumenter, breve fra små og store øjeblikke i min slægt.

Tiden

Få indblik i slægtens levevilkår og historiske begivenheder gennem tiden.

Hjælp mig

Jeg har behov for din hjælp til at berige min forskning og validere nogle teorier.

Forskning

Hjælp til at komme videre med din egen forskning i slægten.