Mine oldeforældre Rasmus Jørgensen og Nielsine Hold

Historien om Rasmus Jørgensen (*20.08.1859 - †14.04.1942) og Nielsine Hold (*07.07.1865 - †05.10.1932), som er forældre til min mormor Anna Frederikke Vilhelmine Jørgensen.

Rasmus' unge år

Fortællingen om mine oldeforældre tager sin begyndelse den 20. august 1859, hvor min oldefar Rasmus Jørgensen bliver født i Skofferhuset i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt. Han bliver hjemmedøbt den 30. august 1859.

Rasmus' forældre daglejer Jørgen Rasmussen (*11.08.1826 Skarresø sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt - †03.11.1914) og Ane Elisabeth Sørensdatter (*11.05.1835 Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt - †03.03.1864) var henholdsvis 30 år og 21 år, da de bliv viet i Koed kirke den 11. oktober 1856. Begges bopæl var Skofferhuset i Koed sogn ved ægteskabets indgåelse.

Rasmus får hurtigt to små søskende - Ane Cathrine den 23. august 1860 og Søren den 18. april 1863 - men så rammer ulykken. Rasmus er kun 4½ år, da hans mor dør knap 29 år gammel den 3. marts 1864. Hun bliver begravet på Koed kirkegård den 18. marts.

Knapt et år senere - den 1. januar 1865 - bliver Rasmus' far så gift med Ellen Jensen i Nimtofte kirke. Den 13. december 1865 får de datteren Ane Elisabeth - som er opkaldt efter Rasmus' mor - og den 17. maj 1870 får de sønnen Jens Christian.

Rasmus vokser altså op i Skofferhuset med to små søskende, to små halvsøskende og en stedmor. Den 5. oktober 1873 bliver han konfirmeret i Nimtofte kirke.

I 1880 ser vi ham som tjenestekarl hos gårdmand Anders Jensen på Ramten Mølle ved Mogenstrup.

Omkring 1884 får Rasmus job som tjenestekarl hos købmand Jacob Schou i Randers, hvor han er i ca. 10 år. Jacob Schou drev købmandsforretning fra købmandsgården Farvergården på adressen Søndergade 1, der lå på hjørnet af Søndergade og havnen. Da Schou dør 19. august 1893 uden arvinger til at drive købmandsgården videre overtager den tidligere lærling S.C. Sørensen forretningen.

Farvergården i Randers anno 1907
Farvergården i Randers anno 1907.

Nielsines unge år

Nielsine Hold er født den 7. juli 1865 i Sall, Sall sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt, og hendes forældre er husejer August Friedrich Vilhelm Hold og Ane Jensdatter.

Hendes mor Ane er født i Sall omkring 1830, som den ældste i en børneflok på fem.

Hendes far August er født i landsbyen Obermeisser i Hessen i Tyskland den 18. november 1830. I tilgangslisten for Lading sogn er der den 17. oktober 1858 registreret, at August og broren Georg Christian er tjenestekarle og at de allerede har tjent 2½ år på Lyngballe. Jeg antager derfor, at August og Georg Christian kom til Danmark i foråret 1856. De arbejder på Lyngballegård ved Lading by gennem nogle år. De arbejder der fx stadig i 1860, hvilket fremgår af folketællingen.

Jeg ved ikke under hvilke omstændigheder Ane og August møder hinanden, men Ane bliver i hvert fald gravid omkring januar 1862. De bliver så gift den 2. maj 1862 i Sall kirke.

Om August og hans bror er kommet illegalt til landet er uvidst, det er dog værd at bemærke, at i forbindelse med indfødtsretstildelingen angiver August, at han først kom til Danmark i 1862 - altså samme år, som han bliver gift med Ane - og seks år senere end vi kan konkludere fra tilgangslisterne.

August og Nielsine bosætter sig i Sall sogn, hvor de får tre børn;

  • Fredrik Wilhelm (*13.09.1862)
  • Nielsine (*07.07.1865)
  • Niels Martin (*18.07.1872)

Nielsine vokser altså op med en storebror og en lillebror.

Det har sikkert påvirket hendes opvækst, at hun er vokset op med en tysk far, som måske har haft sine udfordringer med det danske sprog.

Ægteskabet

Rasmus og Nielsine bliver viet af pastor P. Scharling i Sct. Mortens kirke i Randers den 23. januar 1894. Forlovere ved vielse var Jens Nielsen, husmand i Vorup, og skrædder Jens Sørensen, Møllegade 18 i Randers. På tidspunktet for ægteskabets indgåelse boede Nielsine også på Møllegade 18 i Randers.

Notits i Jyllandsposten, 26. januar 1894
Jyllandsposten, den 26. januar 1894.

Kort efter i 1894 flytter de til Østenfjeld i Koed sogn, Sønderhald herred, Randers amt, hvor de overtager Gammel Teglhus, som ligger lige ved Alvad sø.

Gammel Teglhus hed tidligere Østenfjeld Teglhus og hørte under Løvenholm Gods. Datteren Anna fik senere hen sønnen Harry, som kom til at arbejde på netop Løvenholm Gods.

Det er her får de deres fire børn:

  • Anker Emil Jørgensen (*05.11.1894 - †25.01.1969)
  • Arthur Frederik Vilhelm Jørgensen (*23.10.1896 - †04.03.1897)
  • Anna Frederikke Vilhelmine Jørgensen (*29.04.1898 - †26.09.1966)
  • Jørgen Rasmus Jørgensen (*10.01.1904)

Som det fremgår, så rammes Rasmus og Nielsine af en tragedie den 4. marts 1897, da sønnen Arthur dør kun fire måneder gammel.

Alvadgård
Alvadgård

Da Rasmus og Nielsine overtog Gl. Teglhus bestod den meget lerede jord for det meste af arealer med lyng eller tørv. De fik dog med flid og hårdt arbejde efterhånden opdyrket en del af jorden.

På et tidspunkt beslutter Rasmus og Nielsine at kalde gården for Alvadgård efter Alvad sø.

Familien foran Alvadgård omkring 1910-15
Alvadgård omkring 1910-15
Fra venstre: Sønnen Anker (?) ved hestene, Rasmus, ukendt dreng,
Nielsine siddende med ukendt barn, sønnen Jørgen (?), datteren Anna og bag ved Anna en ukendt tjenestepige.

Nielsine var kendt som en streng og regelret dame, som sad i sin kørestol og svingede med stokken for at holde Rasmus og børnene i gang. Om Nielsines strenghed skyldes, at hendes far August er af tysk afstamning vides ikke.

Nielsine Hold
Nielsine Hold

Rasmus Jørgensen
Rasmus Jørgensen

Den 12. november 1920 bliver datteren Anna gift med den jævnalderen Jens Rønde Nielsen i Marie Magdalene kirke, Marie Magdalene sogn, Sønderhald herred, Randers amt. Brylluppet bliver fejret på Alvadgård, og det til trods for, at Jens ikke var særligt vellidt hos sin svigermor. Nielsine var jo en sparsommelig og streng dame, der havde svært ved at acceptere levemanden Jens, som godt kunne lide at bruge penge og få en øl eller to.

I forbindelse med sønnen Ankers giftemål med Meta bliver der udstykket godt og vel 60 tdr. land fra Alvadgård. På det udstykkede areal bliver der opført en ny gård til Anker og Meta, som får navnet Østervang.

Med overtagelse pr. 1. november køber datteren Anna og hendes mand Jens den 19. oktober 1929 Annas fødegård - Alvadgård - for 30.000 kroner.

Af skødet fremgår bl.a. følgende: "... Underskrevne Gaardejer Rasmus Jørgensen, Kærende, vedstaar herved at have solgt og overdraget til Gaardejer Jens Rønde Nielsen, sammesteds, den mig tilhørende Ejendom Matr. Nr. 7a, Kærende, Koed Sogn, af Hartkorn 4 Skp. 0 Fdk. 2 3/4 Alb. med rette Tilliggende og paastaaende Bygninger med disses grund-, mur-, søm- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel. Der medfølger al Besætning, alle Avlsredskaber, Avl og Afgrøde af enhver Art samt Brændsel og Høns. Der medfølger i det hele taget alt Tilbehør til Ejendommen af levende og dødt med Undtagelse af 12 store Svin, som sælger fratager imod til Gengæld at indsætte 10 Smaagrise paa ca. 6 Uger..."

Efter datterens overtagelse af Alvadgård blev Nielsine i en periode boende på Alvadgård. Rasmus flyttede derimod hen til sønnen Anker på Østervang, hvor han kunne hjælpe til med driften.

Omkring 1931 købte Rasmus og Nielsine gården Mørkholdt (matr.nr. 35b m.fl.), Hovedvejen 84, Ramten Hede til sønnen Jørgen og dennes kone Kirstine. Gården er på 70 Tdr. Ld., hvoraf 12 Tdr. Ld. er mose og skov. Udbygningerne er opført i 1910 efter en brand. Efter at have ejet gården i 19 år, sælger Jørgen gården den 20. juli 1950 til Johs. Hougaard.

Som et lille kuriosum kan nævnes, at Jørgens datter Sigrid siden hen kom til at tjene på hotellet i Trustrup, mens min mor Lissy også tjente der. Hotellet var på det tidspunkt ejet af Jørgens søster (min mormor) Anna og hendes mand Jens.

Nielsine dør 67 år gammel den 5. oktober 1932 på amtsygehuset i Randers, Sct. Peder sogn, Støvring herred, Randers amt. Hun bliver begravet den 12. oktober på Marie Magdalene kirkegård, Marie Magdalene sogn, Sønderhald herred.

Rasmus dør 83 år gammel den 14. april 1942 på amtsygehuset i Grenaa og bliver begravet den 19. april på kirkegården ved Marie Magdalene kirke, Marie Magdalene sogn, Sønderhald herred.

Kilder