Mine oldeforældre Mette Katrine Poulsen og Emil Petersen

Historien om Korre-Trine (*19.04.1861 - †27.03.1946) fra Vensyssel, som er mor til min farmor Emilie Poulsen. Det er sparsomt med oplysninger om Emil, som i følge kirkebogen er udlagt som Emilies far. Dette er også beretningen om Korre-Trines søn Jens Peter Jensen (*11.05.1898 - †29.08.1998), som bor hos sin mor til hendes død.

Mette Katrine Poulsen - kaldet Trine - er født den 19. april 1861 i Biersted sogn, Kær herred, Aalborg amt.

Trine er datter af jordbruger Poul Jensen og husmoder Else Margrethe Christensdatter. Hendes far Poul er født den 19. marts 1824 i Biersted sogn, Kær herred, Aalborg amt, og han dør den 27. marts 1900. Hendes mor Else er født den 21. november 1840 i Siverslet, Albæk sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt.

Trine vokser op i Biersted sogn og er den ældste i en børneflok på syv. Hun har fem lillesøstre og en lillebror.

Mette Katrine Poulsen

Ud og tjene

Trine kommer - som det er kutyme - også ud at tjene som ung. Kigger vi lidt i folketællinger og kirkebøger, så kan vi se, at Trine har tjent flere forskellige steder inden hun stifter familie.

Som 19 årig i 1880 er Trine tjenestepige på en gård i Biersted by. Gården ejes af den 68 årige enke Ane Cathrine Larsen, som lever af sin jordlod og en mølle. Ud over ejeren Ane Cathrine Larsen bor hendes 25 årige søn Jens Larsen, tjenestekarl Niels Peter Marinus Nielsen, møllekarl Peter Mogensen og så selvfølgelig Trine på gården. Trine har ved folketællingen 1880 angivet, at hun er lutheraner.

Ti år senere er Trine ifølge folketællingen 1890 nu tjenestepige hos jordbruger Thomas Kristensen Aaen (*24.04.1825 - †22.11.1897) og hans familie i Nørhalne. Familien består ud over Thomas Kristensen Aaen af hustruen Maren Jensdatter (*30.08.1820) og deres to børn Jens Thomsen (*18.09.1857) og Ane Thomsen (*omk. 1855), som begge hjælper til på gården. Datteren Ane er registreret som gift, og har en lille udøbt datter (*1890). Anes mand bor ikke på gården. Derudover bor der fire tjenestetyende/medhjælpere på gården; 32-årige Jens Kristensen (*1858), 16-årige Jens Larsen (*1874), 14-årige Kjerstin Marie Larsen (*1876) og så Trine, som på det tidspunkt er 28 år.

Senere igen bliver Trine tjenestepige på gården Nordkær, der ligger lige uden for Nørhalne i Biersted sogn. Nordkær er opført i 1781, og eksisterer den dag i dag med det oprindelige lange smalle stuehus. Nordkær har gennem generationer - helt frem til 1997 - været den største kvæggård i Nørhalne og omegn. Adressen er Nordkærvej 10, 9430 Vadum.

Nordkær i Nørhalne, år 1900
Nordkær i Nørhalne, år 1900

Henrik og Marie Mentz fra Nellerupgaard i Gilleleje havde købt Nordkær og den tilhørende mølle den 1. november 1874 af Aalborg Diskontobank, som havde overtaget den på tvangsauktion den 6. maj 1874 efter Th. Lundbye. Familien Mentz flytter først selv til Nordkær den 1. november 1887. Henrik Mentz dør den 9. februar 1880, men enken Marie Mentz forsætter succesfuldt driften af gården de næste 18 år med sin ældste søn Georg som bestyrer. Georg Mentz overtager selv Nordkær den 1. april 1898.

Jeg antager, at det er mens hun tjener på Nordkær, at hun får navnet Korre-Trine i folkemunde. Korre er vendelbomål for enten at vrøvle og snakke meget eller for en kurv. Så om hun er kendt som den snaksaglige Trine eller Trine med kurven må stå hen i det uvisse.

Et barn uden for ægteskab

I 1893 bliver Trine i en alder af 32 år gravid med tjenestekarl Emil Petersen. 3-4 måneder henne i graviditeten stopper Trine som tjenestepige på Nordkær og flytter til Budolfi sogn, Fleskum herred, som ligger inde i selve Aalborg. Måske bosætter hun sig på adressen Tiendeladen 22. Om Trine stopper frivilligt på Nordkær eller om det skyldes at Marie Mentz ikke vil have en gravid tjenestepige på gården må stå hen i det uvisse.

Trine skal selvfølgelig også tjene til dagen og vejen under graviditeten, så jeg antager, at det er på dette tidspunkt hun begynder at ernære sig som syerske.

Den 24. december 1893 - Juleaftensdag - føder Trine så datteren Emilie, som bliver opkaldt efter sin far. Selvom fødslen foregår i Budolfi sogn, så bliver Emilie døbt af sognepræst Heilmann den 23. marts 1894 i Biersted kirke i Biersted sogn, hvor Trines forældre bor. Faddere ved dåben er:

 • pige Ane Cathrine Thomsen, Biersted (Trines kusine, som bar Emilie)
 • Trine selv
 • husmand Poul Jensen, Biersted (Trines far)
 • ungkarl Erik Poulsen, Biersted (Trines lillebror)
 • ungkarl Jens Thomsen, Biersted (Trines fætter)

Det er ved Emilies dåb, at det fremgår af kirkebogen, at Trine 10 måneder tidligere havde arbejdet på Nordkær. Jeg har ingen oplysninger om Emilies far Emil, udover at han i følge kirkebogen er udlagt som hendes far. Måske tjente både Trine og Emil på Nordkær?

Det må have været en hård tid for Trine, at skulle tage sig af et lille barn alene. På den tid var det jo ikke velset, at være enlig mor med et uægte barn.

Familie i Nørhalne

Heldigvis for Trine, så møder hun mølleren Emanuel Jensen, som er født den 7. oktober 1858 i Ulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt. Emanuel er søn af arbejdsmand Jens Peter Christensen og Karen Christensen. Hvordan de møder hinanden vides ikke. Nordkær havde en mølle frem til 1921. Måske har Emanuel arbejdet på denne mølle samtidigt med at Trine tjente på Nordkær.

Emanuels navn bliver i øvrigt på diverse dokumenter og papirer også stavet som Imanuel og Immanuel. Det var kutyme den gang, at man stavede navne, som de blev udtalt, og ikke nødvendigvis som de blev indført i kirkebogen ved dåben. Derfor kunne det variere fra gang til gang. Jeg har valgt den stavemåde, som fremgår af Emanuels gravsten.

De bestiller tillysning den 12. oktober 1895, og dagen efter finder tillysningen sted. De bliver gift den 21. november 1895 i kirken i Budolfi sogn.

Budolfi Kirke er Aalborgs domkirke med en central placering i byen på Budolfi Kirkeplads mellem Algade og Gammeltorv. Kirken er domkirke for Aalborg Stift og sognekirke i Budolfi Sogn.

Algade med Budolfi Kirke, Aalborg
"Algade med Budolfi Kirke, Aalborg", 1920
Radering af Peter Tom-Petersen udført for Georg Schultz's Forlag, Aalborg
Kilde: petertom-petersen.dk/Jylland4raderinger.html

Det er pastor Clausen som foretager vielsen i kirken. Forlovere er Trines far husmand Poul Jensen, Biersted Hede, og arbejdsmand Niels Peter Hansen, Øster Gravensgade 4 i Aalborg.

Ved ægteskabets indgåelse bor både Emanuel og forloveren Niels Peter Hansen i ejendommen Øster Gravensgade 4 i Aalborg. I følge vejviseren 1895 boede skomager C. A Feder og vikkelmagerske O.P. Springborg på Øster Gravensgade 4, begge i stuen. Vi må derfor antage, at Emanuel og Niels Peter har boet til leje i et værelse eller to hos C. A. Feder eller O. P. Springborg.

Øster Gravensgade 4, Aalborg, 1901
Øster Gravensgade 4, Aalborg, 1901
Kilde: arkiv.dk/vis/3095232

Trine bor på det tidspunkt i ejendommen Tiendeladen 22 (matr.nr. 382), også i Aalborg. I 1895 boede ifølge vejviseren Møller H.J. Hansen i stueetagen og arbejder J.C.R. Rosenkilde på 1. sal i Tiendeladen 22. Igen må vi antage, at Trine har boet til leje i et værelse med sin lille datter Emilie.

Tiendeladen i 1928
Tiendeladen i 1928. Det er nr. 22 lige til venstre for butikken.
Kilde: arkiv.dk/vis/3114897

Tiendelade
En tiendelade er et velkendt begreb i Danmarks middelalder, idet tiende var en afgift, som blev betalt til kirkelige formål i forhold til indkomst eller egenproduktion, og en tiendelade det sted, hvor bøndernes korn til kirken, præsten og bispen blev opbevaret. Aalborgs tiendelade lå i forbindelse med sognekirken for Hasseris, Skt. Peders Kirke, der blev revet ned efter Reformationen i 1534. Kirken lå på hjørnet af Algade og Tiendeladen. Syd for kirken var der en mindre kirkegård og altså tiendeladen. I dag er kun vejnavnet Tiendeladen tilbage.

Ifølge folketællingen 1901, så flyttede de i 1896 fra Ålborg til Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, Aalborg amt.

Trine og Emanuels ægteskab bærer frugt, og den 3. november 1896 føder Trine datteren Else Margrethe Christine Jensen, som bliver døbt den 23. maj 1897 af sognepræst Gregersen i Biersted kirke. Faddere ved dåben er:

 • moderen
 • tømrer Lars Chr. Christensens hustru, Nørhalne
 • husmand Poul Jensen, Biersted (Trines far)
 • ungkarl Erik Poulsen, Biersted (Trines lillebror)
 • indsidder Ole Nielsen, Nørhalne

To år senere - den 11. maj 1898 - føder Trine sønnen Jens Peter Jensen, som også bliver døbt af sognepræst Gregersen den 25. september 1898 i Biersted kirke. Faddere ved dåben er:

 • moderen
 • husmand Jens Peter Jensens hustru, Nørhalne
 • husmand Poul Jensen, Biersted (Trines far)
 • husmand Jens Peter Jensen, Nørhalne
 • Johan Larsen, Nørhalne

På et tidspunkt overtager Trine og Emanuel lejemålet af ejendommen beliggende mat.nr. 56 ccc af Ole Olsen. Ejendommen har adresse ud mod Kærvangen. Ifølge folketællingen 1901, så bor Trine og Emanuel med børnene i matr. nr. 56 i Nørhalne, så de har overtaget lejemålet inden da. Om de allerede overtager det, da de flytter til Nørhalne i 1896 ved jeg ikke.

Mette Katrine Poulsen og Emanuel Jensen ca. 1900
Mette Katrine Poulsen og Emanuel Jensen, ca. 1900

Lykken bliver dog kortvarig. Den 27. juni 1901 efter knap 5½ års ægteskab dør Emanuel kun 42 år gammel, og han bliver begravet den 2. juli 1901 på Biersted kirkegård. Frem til sin død ernærede Emanuel sig som daglejer i agerbruget.

Trine på 40 år er nu alene med tre børn; Emilie på 7 år, Else Margrethe på 4 år og Jens Peter som lige er blevet 3 år.

Syerske Mette Katrine Poulsen foran huset i Nørhalne i 1910
Syerske Mette Katrine Poulsen foran huset i Nørhalne
Postkort til datteren Emilie Poulsen i Nøresaltum i 1910

Jens Peter vokser op og bliver en meget høj mand, hvilket også fremgår af billedet herunder, hvor han er 20 år gammel.

Jens Peter Jensen 20 år yderst til højre, 1918
Fra venstre: Villiam Madsen, Chr. Nielsen, Thomas Thomsen Aaen, Peter J. Nielsen (Tjell) og Jens Peter Jensen
Dateret 1918

Jeg har desværre ikke kendskab til ved hvilken anledning billedet er taget, men flotte ser de da ud.

Den 22. februar 1940 - altså kort før 2. verdenskrig rammer Danmark - køber sønnen Jens Peter grunden, hvor han og Trine indtil da har boet til leje, af gårdejer Anders Peter Andersen Aaen fra Søndergård ved Nørhalne for den nette sum af 900 kr. Ejendommen matr.nr. 56 ccc var pr. 1/10 1938 vurderet til 1.200 kr., heraf grundværdi på 300 kr.

Trines underskrift på købekontakten
Trines underskrift på købekontakten

Af købekontrakten kan vi se, at Jens Peter allerede havde etableret sig som cykelhandler i 1940: "...afhænder herved til Cykelhandler Jens Peter Jensen, Nørhalne, den mig tilhørende Parcel, skyldsat under Matr. Nr. 56 ccc, Nørhalne By, Biersted Sogn, for Hartkorn 0 Alb. samt et til denne Parcel stødende, af os i Marken afsat Jordstykke af Matr.Nr. 56 ch, Nørhalne By, Biersted Sogn.".

Ved købet forpligter Jens Peter sig til, at det gamle hus skal rives ned: "Den ved Skøde og Transport af 21. Marts 1893, lyst 24. Marts 1893 paa Matr.Nr. 56 ccc, Nørhalne, til Ole Olsen overdragne Lejeret og Skøderet til Huset paa Lejejorden, hvilke Rettigheder nu ejes af Immanuel (Emanuel) Jensens i uskiftet Bo hensiddende Enke Mette Katrine Jensen, født Poulsen, Nørhalne, jvfr. vedlagte Skifteudskrift, begæres herved aflyst og udslettet af Tingbogen af nævnte Mette Katrine Jensen, hvorved tilføjes, at Huset nu bliver nedrevet, og Overdragelsen ifølge nærværende Købekontrakt omfatter saaledes ikke dette Hus."

Samme år - 1940 - begynder Jens Peter så opførelsen af et nyt hus på grunden. Huset bliver opført i cementsten, som Jens Peter selv støber. Det nye hus får adressen Bygaden 3, og det er her fra han fremover driver sin cykelforretning.

Senere lejer den lokale Aaby-Biersted Sparekasse sig også ind i huset. Sparekassen har åbent mandag, onsdag og fredag fra kl. 10 til 12.

Kort efter opførelsen af det nye hus bliver det gamle revet ned. Trine flytter ind hos sønnen og hjælper med at passe det nye hus frem til hendes død den 27. marts 1946 - en lille måned før hun ville være fyldt 85 år. Hun bliver begravet på Biersted kirkegård den 2. april 1946.

Gravsten over Emanuel Jensen og Mette Katrine Poulsen
Gravsten over Emanuel Jensen og Mette Katrine Poulsen

Efter Trines død bliver Jens Peter bliver boende i huset, hvorfra han driver sin cykelforretning. Senere begyndte han også sådan i det små at sælge radioer.

Ved halvsøster Emilies 50 eller 60 års fødselsdag vil Jens Peter selvfølgelig give hende en gave. Jens Peter skriver derfor til Emilies søn Erik, om han ikke vil købe en gave på hans vegne - og om Erik ikke kan få pengene fra sin bror Børge, som skyldte Jens Peter penge for en ny cykel. Erik køber gaven, men får aldrig pengene fra sin bror. Ja sådan kan det gå, når man vil hjælpe.

Jens Peter driver sin cykelforretning frem til 1967, hvor han sælger den sidste cykel - en Clipper damecykel - til Johanne Larsen den 20. juli. Han er på det tidspunkt 69 år.

Clipper reklameskilt

Jens Peter forbliver ungkarl hele sit liv, og bor i huset indtil han ikke længere kan klare sig selv, hvilket er kort efter han 100 års fødselsdag. Herefter kommer han på Aabybro plejehjem, hvor han dør mæt af dage - 100 år gammel - den 29. august 1998.

Gravsten over Jens Peter Jensen
Gravsten over Jens Peter Jensen