Opførelsen af Trustrup kirke

Arbejdet blev udført af lokale håndværkere, herunder murermester Erik Lundberg Petersen, i perioden 1987-1988

I december 1944 blev der på initiativ af Eva Blach, Lykkesholm, rejst en kirkesag med henblik på opførelse af en kirke i Trustrup, den største by i Lyngby Sogn.

Kirkegården blev indviet i 1947, men der var stadig lange udsigter til et kirkebyggeri. Først i 1987 kunne håndværkerne, alle lokale, påbegynde arbejdet. Min far murermester Erik Lundberg Petersen vandt licitationen på murerarbejdet.

Den 21. juli 1987 markeredes arbejdets start ved, at initiativtageren, fru Eva Blach, Lykkesholm, tog det første spadestik, og den 4. september 1987 nedlagdes de 4 grundsten.

29. maj 1988 kunne Trustrup Kirkekomite sammen med Lyngby menighedsråd afslutte sagen med indvielsen af "kapellet på Trustrup Kirkegård, kaldet Trustrup Kirke".

Arkitekt Holger Jensen har udover byggeriet også stået for den kunstneriske udsmykning, herunder altervæggens murstensrelief, ligesom han har tegnet alterkorset i sølv, alterstagerne og kirkens lamper.

Det, som først og fremmest drager blikket i kirkerummet, er alterbilledet, hvis motiv, Jesus opvækker Jairus' datter, i skiftende belysninger alt efter dagslysets, vejrligets og årstidernes skiften, hele tiden forkynder Jesu magt over døden. Tegningerne til altervæggen er skænket af Holger Jensen, mens opmuringen er skænket af daværende kirkeværge Orla Sinding, mens opmuringen af alterbordet og døbefonten er skænket af murermesteren, Erik Lundberg Petersen. Over døbefonten vælder lyset ned gennem et vindue, centreret over dåbsfadets midte. Foruden dagslyset kommer også en "regn" af lys i form af lamper i messing, som hænger ned fra vinduet.

Skønt indviet som kirkegårdskapel, fungerer kirken som distriktskirke med Gudstjenester 2 - 3 gange pr. måned. Trustrup Kirke har fundet sin naturlige plads i Trustrup by.

Fundament
Byggeriet er i gang.


Så er grundstenen på plads.